Menu

Category Archives: شیشه های نوین

محصولی جدید از شرکت شیشه جام نما

مقدار زیادی از انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود، به همین دلیل برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها از شیشه های انرژی گلاس در پنجره ها استفاده می شود.
این تکنولوژی کاربرد های زیادی در مصارف خانگی و صنعتی دارد همان طور که می دانیم نور خورشید مدت زیادی است که به عنوان منبع تولید الکتریسیته و جایگزینی برای سوخت های فسیلی است.

اما اخیراً محصولات خورشیدی علاوه بر جنبه انرژی دارای کاربرد های تزئینی نیز شدند، سلول های خورشیدی در حال حاضر در صنعت ساختمان سازی و حمل و نقل هوایی و نیروگاه ها کاربرد گسترده ای دارند، ولی تا به حال مدل شفافی وجود نداشت که بتوان به جای شیشه استفاده کرد.

با توجه به کمبود منابع انرژی و به اتمام رسیدن منابع طبیعی استفاده از انرژی رایگان خورشیدی یکی از مهم ترین اهداف محققانی است که در زمینه انرژی پاک فعالیت دارند
شرکت شیشه جام نما این امکان را برای شما فراهم می سازد.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه های انرژی گلاس که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.

توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه

توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه

شیشه نانو خود تمیز شونده، شیشه هایی هستند که سطوح آن ها تمیز می ماند.

همیشه تمیز کردن سطوح نمای ساختمان ها مثل شیشه ها کاری سخت و دشواری است. این نوع شیشه ها همیشه تمیز مانده و نیازی به صرف هزینه و انرژی جهت تمیزی آن وجود ندارد.

 

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه نانو خود تمیز شونده که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.

طراحان و سازندگان امروزه با توجه به مسئله ذخیره انرژی و توجه روز افزون به انرژی خورشیدی، در پی جذب انرژی آن هستند.

شیشه رنگی شب تاب از جمله محصولات خورشیدی هستند که با استفاده از صفحه های جاذب نور خورشید ساخته می شوند.

در ضمن می توان از این پنل ها و صفحات خورشیدی، برای عمل فتوسنتز گیاهان  و بکارگیری در گلخانه ها نیز مورد استفاده قرار داد.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه رنگی شب تاب که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.

توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه

توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه توضیحات نمونه