Menu

یکی از پرکاربردترین نماهای شیشه ای، نمای لامل (کرتین وال) است. به دلیل سبکی وزن و شفافیت آن، برای نمای ساختمان مورد توجه قرار می گیرد.

نمای لامل (کرتین وال) پوششی است که به صورت مجزا خود یک سازه به حساب می آید، به عبارت دیگر به گونه ای است که تمام وزنی که متحمل می شود فقط وزن خود و نیروی بادی است که به ساختمان وارد می شود.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به نمای لامل (کرتین وال) که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.