Menu

یکی از بهترین و معمول ترین شیشه های مورد استفاده در نمای شیشه، شیشه های بدون فریم اسپایدر است که با اتصالات نقطه ای به سازه متصل می شود. که جزو نماهای مدرن امروزی محسوب می شود.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به نمای اسپایدر که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.