Menu

شیشه هوشمند همانطور که از نامش مشخص است، تنها با فشردن یک دکمه در میزان انتقال نور در شیشه تغییر ایجاد می شود.و از حالت شفاف به حالت کدر تغییر پیدا می کند.

این نوع از شیشه ها تکنولوژی کریستال مایع که در آنها از استفاده می شود به شیشه هو شمند سوییچ دار معروف است.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه هوشمند که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.