Menu

شیشه نانو خود تمیز شونده، شیشه هایی هستند که سطوح آن ها تمیز می ماند.

همیشه تمیز کردن سطوح نمای ساختمان ها مثل شیشه ها کاری سخت و دشواری است. این نوع شیشه ها همیشه تمیز مانده و نیازی به صرف هزینه و انرژی جهت تمیزی آن وجود ندارد.

 

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه نانو خود تمیز شونده که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.