Menu

شیشه های مات اسید اچ ( شیشه متلوکس رنگی مات ) در رنگ های متفاوت به همراه درصدهای متفاوت که برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی با قابلیت خم و نشکن شدن بسیار مناسب هستند.

 

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه متلوکس رنگی مات که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.