شیشه های متلوکس
14 فروردین 1391

شیشه های مات اسید اچ در رنگ های متفاوت به همراه درصدهای متفاوت که برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی با قابلیت خم و نشکن شدن بسیار مناسب هستند

TOP